*صوتی :ازدواج امیر المومنین (ع) و حضرت زهرا (س) 8 آبان 90

شعر مدح امیر المومنین(ع) ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س)

گل دو عالم بهشت اعظم علی (ع)

امشب مستم و میگردم میخانه به میخانه

به بزم انبیا امشب نشاط دیگری برپاست

من جوادم که خدا خوانده جواد - شور

زنجیر خم زلف شکن در شکن آرید پای دل این دیونه ببندید

نوکریت اگه واسه من یه افتخاره

ذکر و نوای پایانی

*تصویری :ازدواج امیر المومنین (ع) و حضرت زهرا (س)8 آبان 90

شعر مدح امیر المومنین(ع) ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س)

گل دو عالم بهشت اعظم علی (ع)

امشب مستم و میگردم میخانه به میخانه

من جوادم که خدا خوانده جواد - شور

زنجیر خم زلف شکن در شکن آرید پای دل این دیونه ببندید

نوکری ننگه واسه من یه افتخاره

ذکر و نوای پایانی

*****************************************

*صوتی : یک آبانماه 90

روضه (نیلچی)

روضه (سید علی مومنی)

گدایی خوب در خونه تو

همه جا رفتم و دیدم هیج جا کربلا نبود

شور و روضه (مومنی و حسن حسین خانی)

شور و روضه -ای دل ای دل (سید علی مومنی - حسن حسین خانی)-بسیار زیبا


*تصویری : یک آبانماه 90

روضه (نیلچی)

روضه (سید علی مومنی)

گدایی خوب در خونه تو

همه جا رفتم و دیدم هیج جا کربلا نبود

شور و روضه (مومنی و حسن حسین خانی)

شور و روضه (سید علی مومنی - حسن حسین خانی)